EnglishDeutchNederlands
 

Engineering

Met de klant worden de uitgangspunten, met alle randvoorwaarden waaraan de systemen moeten voldoen, vastgelegd als basis voor het ontwerp. Hierbij rekening houdend met de toekomstige situatie en eventuele productie-uitbreidingen. Indien noodzakelijk worden metingen uitgevoerd om ontbrekende gegevens te verzamelen.

Op basis van de uitgangspunten en verkregen gegevens wordt een principeontwerp ondersteund met P&I diagrammen en lay-outs opgezet. Voor de hoofdcomponenten zoals koelers, warmtewisselaars en pompen worden budgetaanvragen gedaan, zodat een kostenraming kan worden gemaakt inclusief het te verwachten energieverbruik. Het principeontwerp wordt met de klant doorgenomen en indien nodig bijgesteld.

Na overleg en overeenstemming wordt het voorontwerp in detail uitgewerkt met alle benodigde berekeningen, tekeningen, specificaties van toe te passen componenten en beschrijvingen.

Profenco kan ook zorg dragen voor complete technische bestekken. Met het bestek en de daarbij behorende tekeningen kunnen in detail prijzen worden opgevraagd bij een aantal installateurs/leveranciers naar keuze, waardoor concurrerende prijzen worden verkregen voor kwalitatief gelijkwaardige systemen. Eventueel aangeboden alternatieven zullen worden getoetst aan het ontwerp.