EnglishDeutchNederlands
 

Projecten

Turnkey projecten

2013 Afblaascondensor voor warmteterugwinning uit stoomschillers

Voor een klant in Duitsland heeft Profenco het ontwerp en de realisatie van een systeem voor warmteterugwinning uit afblaasstoom van stoomschillers verzorgd. Met de door Profenco ontwikkelde afblaascondensor wordt ca. 1500 kW aan warmte teruggewonnen en afgestaan aan een warmwatercircuit 80→92°C. De warmte die wordt teruggewonnen wordt gebruikt voor het verwarmen van twee blancheurs. Het project heeft een eenvoudige terugverdientijd van 1,3 jaar.

2013 Bakdampcondensor voor warmteterugwinning uit friteuses

Bakdampcondensors of Brüdencondensors dienen voor het terugwinnen van energie uit bakprocessen. Bakdampen hebben doorgaans een temperatuur van 110-120°C en bevatten een wezenlijk deel waterdamp door verdamping van water uit het product. Door de waterdamp te condenseren in een bakdampcondensor kan een aanzienlijke hoeveelheid energie worden terug gewonnen en worden overgedragen aan een warm water circuit. De terug gewonnen energie kan dan nuttig worden gebruikt bij andere processen.

Binnen dit project is op basis van een energiestudie uitgevoerd door Profenco de benodigde condensor berekend, geleverd en geïnstalleerd. Met de bakdampcondensor wordt ca. 5000 kW aan warmte teruggewonnen. Daarnaast heeft Profenco het totale warmwatercircuit ten behoeve van de warmteterugwinning inclusief aanpassing van productiemachines ontworpen en gerealiseerd. Een deel van de warmte is zelfs gebruikt voor de productie van koude ten behoeve van een koeltunnel via een absorptie koelmachine. Het project heeft een eenvoudige terugverdientijd van 2,1 jaar.

2013 Warmteterugwinning uit overloopwater blancheurs

Blancheurs worden krijgen vaak een bepaalde hoeveelheid verversingswater toegevoerd om ervoor te zorgen dat het water voldoende schoon blijft. Een gelijke hoeveelheid van het water loopt daardoor over met een hoge temperatuur. Binnen dit project is van een aantal blancheurs het overloopwater verzameld om vervolgens via een warmtewisselaar te worden afgekoeld. De onttrokken warmte is in dezelfde warmtewisselaar gebruikt voor het opwarmen van het verversingswater.

2016 Warmteterugwinning condensaat

2016 Aanpassing koeltunnel voor aardappelspecialiteiten

Advies en engineering

2016 Ontwerp koeltunnel voor kant en klaar maaltijden

In samenwerking met het projectteam van Plaza Foods heeft Profenco een tweetal speciale koeltunnels ontwikkeld voor het koelen van Oriëntaalse koelvers kant en klaar maaltijden.Voor het koelen wordt gebruik gemaakt van een Impingement koelsysteem. Met dit koelsysteem wordt de koeltijd sterk gereduceerd ten opzichte van traditionele koelsystemen. Het reduceren van de koeltijd draagt bij aan een langere houdbaarheid en een nog betere smaak van het product.

2014 Ontwerp kook en koellijn voor verse aardappel producten

2014 Ontwerp NH3/CO2 cascade koel en vriesinstallatie

2016 Ontwerp uitbreiding NH3/CO2 cascade vriesinstallatie

2015 Ontwerp kook en koellijn rode bieten

Projectmanagment

2016 Projectmanagement nieuwbouw fabriek kant en klaarmaaltijden

Profenco kreeg het verzoek om gedurende de nieuwbouw van een state of the art productiefaciliteit voor Oriëntaalse koelvers kant en klaar maaltijden het projectteam van Plaza Foods te ondersteunen als projectmanager. Op voorhand is er een duidelijk onderverdeling gemaakt van de verschillende taken. Tot onze taken behoorde onder andere het opstellen van en bewaken van de planning, het bewaken van het budget en het vastleggen van afspraken met installateurs, aannemers en toeleveranciers.

2016 Projectmanagment Altoni Kelderman nv

Profenco kreeg het verzoek om de bestaande aardappelkroketten lijn van Altoni Kelderman te optimaliseren. Uitgangspunten waren verhoging van de capaciteit, verbeteren van de productkwaliteit en verlengen van de houdbaarheid. Profenco heeft Altoni begeleidt bij het maken voor de juiste keuze voor de aanschaf van de nieuwe kroketten vormer en paneerlijn. Tevens hebben wij een nieuw ontwerp gemaakt voor de koeltunnel. Deze is inmiddels succesvol in bedrijf genomen.